28 Ιαν 2011

Happiness

Teacher:
-Pepito, can you tell me the name of 3 great kings who have brought happiness and peace into people's lives?
Pepito answered:
-Drin-king, smo-king, and fuc-king..!
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...